Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

The rooftop theatre issue! Part 1


Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή και δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης.


Για την υλοποίηση του προγράμματος βοήθειας των ΗΠΑ, η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει από το 2005 υπογράψει Μνημόνιο
Συναντίληψης (MoU) με το UNDP-ACT το οποίο διαλαμβάνει τους σκοπούς και τις μεθόδους εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων, καθώς και μηχανισμό διαβούλευσης με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, όλα τα προγράμματα που υποβάλλονται από δικοινοτικές ΜΚΟ/ομάδες κ.α., ή από Ε/Κ ομάδες πρέπει να έχουν την έγκριση του Ε/Κ αντιπροσώπου στο Program Steering Committee του UNDP-ACT (κ. Στέλλα Σουλιώτη και τώρα η κ. Κουρσουμπά) για χρηματοδότηση των προγραμμάτων.


Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της όλης υπόθεσης είναι ότι το κονδύλι για το Rooftop ενεκρίθη επί προεδρίας του ‘αγωνιστή, ανυποχώρητου και αντί Αμερικανού’ Τάσσου Παπαδόπουλου.
Θα επανέλθω και με τις σχετικές πληροφορίες για την έγκριση της παράστασης από το Υπουργείο Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου